PGAx - PGAx voor Zorg- en Veiligheidshuizen

PGAx voor

Zorg- en Veiligheidshuizen

PGA Advies en Triage

PGA Complexe Casuistiek

Wanneer de reguliere inzet van professionals binnen de eigen keten niet meer werkt en er sprake is van complexe problematiek, kunnen professionals een beroep doen op het zorg- en veiligheidshuis. Dit is een samenwerkingsverband waarin zorg- en strafpartners en gemeenten, onder eenduidige regie, werken aan complexe zorg- en veiligheidsproblemen. De doelstelling van de samenwerking is bijdragen aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie, het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval.

Het probleem

Integraal klantbeeld ontbreekt

Samen en onder eenduidige regie werken aan complexe zorg- en veiligheidsproblemen is alleen mogelijk als iedere betrokkene in de keten op het juiste moment over de juiste informatie beschikt. Dit klinkt logisch, maar blijkt in de praktijk lastig te realiseren. Samenwerkende partners worstelen met privacywetgeving, zijn niet altijd bekend met elkaars werkwijze en aangewezen op een casusoverleg ondersteunend systeem dat onvoldoende aansluit bij de dagelijkse praktijk en niet uitnodigt ermee te werken.

De oplossing

PGAx helpt

Informatiedeling en -uitwisseling met systemen en voorzieningen in de omgeving als ook binnen het zorg- veiligheidshuis kan veilig en eenvoudig met PGAx. PGAx is een moderne gebruiksvriendelijke applicatie, die voldoet aan landelijke standaarden. PGAx ondersteunt de aanpak van alle complexe zorg- en veiligheidsproblemen waar zorg- en veiligheidshuizen zich vandaag de dag mee bezig houden. Zoals bijvoorbeeld: huiselijk geweld, verwarde personen, radicalisering, high impact crimes en top x.

De voordelen

Veilig, effectief en overzichtelijk

PGAx is ontwikkeld voor professionals door professionals van het zorg- en veiligheidshuis. PGAx is gebruiksvriendelijk, sluit aan bij uw dagelijkse praktijk, is veilig en nodigt professionals uit ermee te werken. Door onze jarenlange ervaring begrijpen we uw behoefte en kunnen we u snel op weg helpen. Wij zien onszelf meer als uw partner, dan als leverancier.

Domeinoverstijgend

PGAx is toegankelijk voor ketenpartners, zij kunnen op een eenvoudige en veilige manier relevantie keteninformatie toevoegen aan de aanpak.

Ranshuijsen is een klantgericht en professioneel softwarebedrijf. We streven doorlopend naar kwaliteit, tempo en innovatie. Ranshuijsen werkt volgens het Common Ground principe. Common Ground staat voor een moderne, agile manier van ICT-systemen ontwerpen, bouwen en beheren. Daarnaast is Ranshuijsen ISO 27001 gecertificeerd.

  • Privacy proof
  • Biedt inzicht en overzicht
  • Veilig integraal werken
  • Maakt uw werk eenvoudiger
  • Verbindt u met uw omgeving
  • Voldoet aan de standaarden

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een demo!

Uw gegevens worden behandeld volgens de AVG wetgeving, wij nemen contact met u op zodat we een afspraak kunnen inplannen.

1 2