PGAx - Oplossingen

PGAx voor
Zorg- en Veiligheidshuizen

Wanneer de reguliere inzet van professionals binnen de eigen keten niet meer werkt en er sprake is van complexe problematiek, kunnen professionals een beroep doen op het zorg- en veiligheidshuis. Dit is een samenwerkingsverband waarin zorg- en strafpartners en gemeenten, onder eenduidige regie, werken aan complexe zorg- en veiligheidsproblemen. De doelstelling van de samenwerking is...

PGAx voor
Gemeenten

Veiligheid is één van de kerntaken van de lokale overheid. Gemeenten hebben met verschillende veiligheidsvraagstukken te maken, van woonoverlast tot jeugdcriminaliteit, van verkeersoverlast tot ondermijnende criminaliteit. Door het veiligheidsdomein en het zorgdomein beter met elkaar te verbinden, kan criminaliteit en overlast vroegtijdig worden gesignaleerd en integraal aangepakt.

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een demo!

Uw gegevens worden behandeld volgens de AVG wetgeving, wij nemen contact met u op zodat we een afspraak kunnen inplannen.

1 2