PGAx - Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Ranshuijsen maakt en implementeert al jaren veilige en mensvriendelijke oplossingen voor het delen en samenbrengen van informatie voor (semi)overheden en instellingen op het gebied van openbare orde en veiligheid, jeugd- en gezinszorg, nazorg en zorg- en veiligheidshuizen. Onze oplossingen brengen informatie eenvoudig samen. De oplossingen passen altijd exact op de vraagstukken van de keten én die van de losse partner.

Geen leverancier, maar partner

Wij zien onszelf niet sec als leverancier, maar als partner. Als uw partner committeren we ons door dik en dun aan het te bereiken van het gezamenlijk vastgestelde projectresultaat- en succes. Wij zijn actief in 23 Zorg- en Veiligheidshuizen en meer dan 50 gemeenten en GGD. Zij gebruiken PGAx voor:


De ondersteuning van het advies en triage proces

Lokale en regionale Persoons Gerichte Aanpak (PGA) van meervoudige zorg- en veiligheidsproblematiek

De gemeentelijke coördinatie van de re-integratie van (ex-) gedetineerden

De gemeentelijke procesregie op Jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtketen

De bestuurlijke aanpak van ondermijning. Bibob, RIEC-Liaison en gemeente signalen.

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een demo!

Uw gegevens worden behandeld volgens de AVG wetgeving, wij nemen contact met u op zodat we een afspraak kunnen inplannen.

1 2