PGAx - Waarom PGAx

Waarom PGAx?

6 redenen

1

PGAx is privacy
proof

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dwingt gemeenten tot meer actie en maatregelen. Als gemeente heb je een verantwoordingsplicht en moet je kunnen aantonen dat je je aan de wet houdt. Ook moet je aan kunnen tonen dat je de juiste organisatorische en technische maatregelen hebt genomen om aan de AVG te voldoen. Of je nu 2 of 2000 meldingen of casussen behandelt. Ranshuijsen is ISO 27001 gecertificeerd. 

2

PGAx biedt inzicht en overzicht

In PGAx staat de persoon of het fenomeen centraal. Informatie over de persoon wordt overzichtelijk en logisch weergegeven, waardoor verantwoordelijke en belanghebbenden in de casus in 1 oogopslag kunnen zien wat de problematiek is, wie wat doet en wat het (verwachte) resultaat daarvan is. Daarnaast leveren we een module waarmee gemeenten zelf rapporten kunnen genereren voor bestuur, managers en andere belanghebbenden. Desgewenst kunnen wij ook ad hoc rapporten opstellen voor gemeenten.

3

PGAx maakt integraal werken mogelijk

PGAx is toegankelijk voor ketenpartners, zij kunnen op een eenvoudige en veilige manier relevantie keteninformatie toevoegen aan de aanpak. Ketenpartners kunnen zo een betere invulling geven aan een integrale en domein overstijgende aanpak.

4

PGAx maakt uw werk eenvoudiger

PGAx is een modern systeem dat de standaard zet voor gebruiksgemak. Wij maken mensvriendelijke software, ontworpen vanuit de gebruiker en het proces dat het systeem moet ondersteunen. PGAx maakt het werken in samenwerkingsverbanden effectiever en efficiënter.

5

PGAx verbindt u met uw omgeving

PGAx biedt verschillende services en koppelingen met systemen die relevantie contextinformatie bevatten voor uw aanpak. Denk aan de Basis Registratie Personen, de Collectieve Routeer Voorziening, AGG en Justis voor re-integratie etc.

6

PGAx voldoet aan uw standaarden

Ranshuijsen confirmeert zich aan de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten, de Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA), justitiële standaarden en andere relevante standaarden van de lijst open standaarden van het Forum Standaardisatie. Ranshuijsen werkt volgens het Common Ground principe. Common Ground staat voor een moderne, agile manier van ICT-systemen ontwerpen, bouwen en beheren.

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een demo!

Uw gegevens worden behandeld volgens de AVG wetgeving, wij nemen contact met u op zodat we een afspraak kunnen inplannen.

1 2