PGAx - Onze visie

Onze visie

Samen succesvol werken aan complexe casuïstiek vereist een optimale informatievoorziening. Er is binnen de keten in alle gevallen informatie aanwezig als gevolg van eerdere betrokkenheid. Gemeenten en andere organisaties beschikken vaak al over informatie over een persoon die ergens in de keten instroomt vanwege (eerdere) betrokkenheid. Om betekenisvolle en effectieve interventies in te kunnen zetten, is het van groot belang contextinformatie uit te wisselen. Toch is het niet altijd nodig om alle informatie direct op detailniveau voorhanden te hebben. Doorgaans neemt de behoefte aan specifieke contextinformatie toe naarmate de complexiteit van de casus toeneemt.

Van "dat" naar "wat"

Om te bepalen welke aanpak het beste is en wat de routering moet zijn, verschuift de informatiebehoefte van “dat”-informatie naar “wat”-informatie. Een goede duiding is daarbij van groot belang. Professionals hebben een voorziening nodig die de informatiebehoefte faciliteert. Een applicatie die de juiste informatie, op het juiste moment en voor de juiste professional ontsluit.

Het gehele proces

PGAx ondersteunt het hele proces vanaf het moment van instroom tot de aanpak van complexe casuïstiek en monitoring. Het digitale dossier wordt gevoed met alle informatie die nodig is voor een effectieve aanpak in de keten. Professionals vinden zo de informatie die zij nodig hebben om hun taak in de keten uit te kunnen voeren in één applicatie. Ongeacht of deze afkomstig is uit het sociale, civiele of bestuurs- en strafrechtelijke domein. Dat is wel zo effectief.

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een demo!

Uw gegevens worden behandeld volgens de AVG wetgeving, wij nemen contact met u op zodat we een afspraak kunnen inplannen.

1 2