PGAx - Home

Het digitale platform voor
sociale veiligheid.

PGAx voor
Zorg- en Veiligheidshuizen

Wanneer de reguliere inzet van professionals binnen de eigen keten niet meer werkt en er sprake is van complexe problematiek, kunnen professionals een beroep doen op het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit is een samenwerkingsverband waarin zorg- en strafpartners en gemeenten, onder eenduidige regie, werken aan complexe zorg- en veiligheidsproblemen.

PGAx voor
Gemeenten

Veiligheid is één van de kerntaken van de lokale overheid. Gemeenten hebben met verschillende (sociale) veiligheidsvraagstukken te maken, van woonoverlast tot jeugdcriminaliteit, van verkeersoverlast tot ondermijnende criminaliteit. Door het veiligheidsdomein en het zorgdomein beter met elkaar te verbinden, kan criminaliteit en overlast vroegtijdig worden gesignaleerd en integraal aangepakt.

Waarom PGAx?

PGAx is privacy proof. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dwingt gemeenten tot meer actie en maatregelen. Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking heb je een verantwoordingsplicht en moet je kunnen aantonen dat je je aan de wet houdt. Ook moet je aan kunnen tonen dat je de juiste organisatorische en technische maatregelen hebt genomen om aan de AVG te voldoen. Of je nu 2 of 2000 meldingen of casussen behandelt.

PGAx is de privacy proof oplossing waarmee gemeenten aan kunnen tonen dat ze de juiste maatregelen hebben genomen en zich aan de wet houden. Deze uitspraak wordt ondersteund door recent uitgevoerde DPIA en uitgebreide penetratie testen en codereviews door externe partijen van PGAx.

  • Privacy proof
  • Biedt inzicht en overzicht
  • Veilig integraal werken

Onze visie voor PGAx

Samen succesvol werken aan complexe casuïstiek kan niet zonder optimale informatie. Gemeenten en andere organisaties beschikken vaak al over informatie over een persoon die ergens in de keten instroomt vanwege (eerdere) betrokkenheid. Om betekenisvolle en effectieve interventies in te kunnen zetten, is het van groot belang contextinformatie uit te wisselen. Toch is het niet altijd nodig om alle informatie direct op detailniveau voorhanden te hebben. Doorgaans neemt de behoefte aan specifieke contextinformatie toe naarmate de complexiteit van de casus toeneemt.

Gemeente Utrecht
Gemeente Amersfoort
Gemeente Nieuwegein
Gemeente Schiedam
Gemeente Rotterdam
Gemeente Woerden
Gemeente Oudewater
Zorg-Veiligheidshuis Midden-Brabant
Gemeente Tilburg
Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond
Veiligheidshuis regio Utrecht
Zorg- en Veiligheidshuis Zuid Holland Zuid
Gemeente Houten
Gemeente Montfoort
Gemeente Stichtse Vecht
Zorg en veiligheidshuis Brabant zuidoost

"Ranshuijsen ondersteunt ons hele bedrijfsproces met maatwerk software, waardoor we sneller en efficienter met onze 27 ketenpartners kunnen samenwerken. Na jaren van intensieve samenwerking heeft Ranshuijsen bewezen dat ze meer dan een softwarebedrijf zijn."

Esther Jongeneel - Clusterhoofd Zorg en Veiligheid

In de zomer van 2018 zijn wij door de gemeenten Amersfoort en Utrecht benaderd om samen op te trekken in de aanbesteding rondom een nieuw registratiesysteem voor het werkproces van Detentie en Terugkeer (Re-integratie ex-gedetineerden). Ranshuijsen is vanuit de aanbesteding de softwarepartner geworden die samen met ons de werkprocessen van Detentie en Terugkeer, Lokale PGA en Het Zorg- en Veiligheidshuis van planvorming tot implementatie heeft gevat in het registratiesysteem PGAx. Ranshuijsen is voor ons, zowel tijdens de ontwikkeling als na het implementatieproces, een benaderbare en betrouwbare partner. De komende periode werken wij samen verder aan het nog verder optimaliseren van PGAx. Zoals Ranshuijsen zelf ook schetst, zijn zij sterk in het ontwikkelen van mensvriendelijke software. Software die ons ondersteunt om privacyproof vorm en uitvoering te geven aan ons werkproces.

Nynke Joustra - Projectleider Aanpak Nypels (Afdeling Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid) - Gemeente Nieuwegein

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een demo!

Uw gegevens worden behandeld volgens de AVG wetgeving, wij nemen contact met u op zodat we een afspraak kunnen inplannen.

1 2